Zijn liefde voor ons (Matt 8:20)

En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen.

Ik vind wat Jezus zei in Mattheüs 8:20 zo mooi. Laat me je vertellen waarom.

In de oorspronkelijke Griekse tekst is het woord “neerleggen” een zeer uniek Grieks woord ‘klino’. Het wordt zelden gebruikt in het Nieuwe Testament. De enige andere plaats waar het wordt gebruikt is als Jezus zijn hoofd neerlegt aan het kruis. Toen Jezus aan het kruis hing en riep: “Het is volbracht”, zegt de Bijbel dat “Hij zijn hoofd boog en de geest gaf ” (Johannes 19:30, NBG). Het woord “boog” is hier hetzelfde Griekse woord ‘klino’.
Het was alleen maar aan het kruis, dat de Zoon des mensen eindelijk een plek gevonden heeft om zijn hoofd te laten rusten. Jezus heeft Zijn rust gevonden in het verlossen jou, in het redden van jou. Hij vond Zijn rust in van je te houden.
Laat je vullen met Jezus ‘liefde voor jou. Luister naar preken of zing liedjes over Zijn liefde voor jou. Je zal verbaasd zijn hoe sterk het jou zal maken. Je zal meer dan een overwinnaar worden, niet door jouw liefde voor Hem, maar door Hem die van je houdt (Romeinen 8:37)!