Zie God als een goede Vader

Lucas 15:31
‘Maar jongen’, zei de vader, ‘jij en ik zijn altijd samen. Alles wat van mij is, is van jou.’

Christenen geloven dat we een goede God hebben, en dat Hij beschermt en zorgt voor degenen die op Hem vertrouwen. Herinner je de gelijkenis van de verloren zoon (Lucas 15 vers 11-32)? Jezus vertelde dit om te illustreren hoe goed onze hemelse Vader is. De eigenzinnige zoon had de erfenis van zijn vader verspild voordat hij besloot naar huis te gaan om zijn vader te vragen om van hem een ​​betaalde knecht te maken.

Maar voordat hij zijn huis kon bereiken, zag zijn vader hem uit de verte, rende naar hem toe en omhelsde hem. En in plaats van hem te maken tot een knecht, draaide de vader zich om naar zijn knechten en zei: “Haal het beste kleed! Haal een ring en sandalen voor mijn zoon! Slacht het gemeste kalf en we vieren feest!”

Als de oudste zoon van het werk terugkeert en hoort over het feest, werd hij boos en weigerde hij om het huis binnen te gaan. Toen zijn vader naar buiten kwam om hem te vragen wat er mis was, klaagde de oudste zoon: “Kijk, ik heb je al die jaren gediend. Maar toch, gaf je me nooit een kalf om met mijn vrienden feest te vieren. Maar zodra deze verloren zoon van u thuis komt, slacht je het gemeste kalf voor hem!”

Let nu op wat zijn vader tegen hem zei: “Zoon, jij bent altijd bij me en alles wat ik heb, is van jou. We moeten feest vieren, want je broer was dood, maar is weer levend geworden. Hij was verloren, maar is nu gevonden.”

Merk je op hoe de oudere broer zijn vader zag? Hij zag zijn vader als een hard en gierig man. Hij geloofde dat hij moest werken om iets goeds van zijn vader te krijgen. Hij besefte niet dat hij al een erfenis had! Hij kon elk moment het gemeste kalf slachten voor een feest!

Net als de vader in de gelijkenis, heeft God u al een zegen in Christus gegeven. Je moet niet nalaten ervan te genieten door te twijfelen aan Gods goedheid of door te geloven dat je ervoor moet werken. Zie het hart van de Vader, vol van liefde en goedheid, en vier vandaag wat Hij je geeft!