Wie zeg jij dat Jezus is?

Weet je dat hoe je Jezus ziet bepaalt wat je van Hem ontvangt? Als je Jezus als je genezer ziet, zul je genezing ontvangen. Als je Jezus als je toevlucht en vesting ziet, zul je bescherming krijgen.

De mensen van Nazareth, de geboorteplaats van Jezus, zagen Jezus in het natuurlijke. Ze zeiden van Hem: “Is dit niet de zoon van de timmerman? Wordt zijn moeder Maria niet genoemd? En zijn broers Jakobus, Jozef, Simon en Judas? En zijn zussen, zijn ze niet allemaal bij ons? “(Mattheüs 13: 55-56) Ze zagen Jezus in het natuurlijke. Ze zagen Hem niet als God in het vlees. Dientengevolge, kon Hij daar niet veel machtige werken doen. (Mattheüs 13:58)

Tegenwoordig zien veel mensen, waaronder sommige filosofen, Jezus van Nazareth als een goed persoon die een voorbeeldig leven leidde. Ze zeggen dat als we allemaal ons leven zoals Hij zouden kunnen leven, de wereld een betere plek zou zijn.

Ze zien Jezus niet als het brood van God dat uit de hemel kwam om leven te geven aan de wereld. (Johannes 6:33) Ze zien Hem niet als degene die kwam om hen levend water te geven, zodat ze nooit meer zouden dorsten. (Johannes 4:14) Ze zien Hem niet als het Lam van God, die de zonde van de wereld wegnam. (Johannes 1:29) Ze ontvangen niet van Hem wat ze nodig hebben omdat ze Hem niet op de juiste manier waarderen.

Jezus kwam niet alleen om een ​​goed voorbeeld te geven voor de mens om te volgen. Hij is onze Verlosser geworden. (Galaten 3:13) Hij is onze gerechtigheid geworden. (1 Korinthiërs 1:30) Hij is onze herder geworden, zodat we niets tekort zullen komen. (Psalm 23: 1)

Jezus vroeg zijn discipelen eens: “Maar wie zegt u dat ik ben?” Hoe je deze vraag beantwoordt, hangt af van hoe je Jezus ziet. En hoe je Jezus ziet, bepaalt hoe en wat je van Hem ontvangt. Zie Hem dus als jouw God, als alles wat Hij beweert te zijn in Zijn Woord, en Hij zal machtige werken in jouw leven doen!