Welzalig de man aan wie de Here de zonde niet toerekent.

Je bent vandaag gezegend omdat al jouw zonden in Christus vergeven zijn. God telt niet jouw zonden. In plaats daarvan ziet Hij jou rechtvaardig in Christus. Daarom ben je een gezegende man/vrouw aan wie de Heer de zonde niet toerekent!

Wat gebeurt er met zo’n man? Laten we eens kijken naar het verhaal van Jacob om erachter te komen.

De Bijbel laat zien hoe Jakob zijn vader heeft misleid en zijn oudste broer Esau heeft bedrogen. (Genesis 27: 1-41) Toch heeft God, ondanks zijn zonde van bedrog, gekozen om met Jakob te spreken. En nee, God zei tegen deze bedrieger niet: ‘Jij verschrikkelijke zondaar! Hoe kan je je eigen vader bedriegen? Jij bent vervloekt! ‘

Nee, God zei: “Ik ben de Heere, de God van Abraham, uw vader en de God van Isaak; het land waarop je verblijft, zal ik aan jou en je nakomelingen geven … Zie, Ik ben met jou, en Ik zal je beschermen waar je ook gaat, en zal je terugbrengen naar dit land; want Ik zal je niet verlaten tot Ik heb gedaan wat Ik je heb gezegd. “(Genesis 28: 13-15) Hier zien we een man aan wie God de zonde niet heeft toegerekend!

God heeft Jakob helemaal niet bestraft. In plaats daarvan horen we Hem tegen Jakob zeggen: “Ik zal u geven … Ik ben met u … Ik zal u behouden … Ik zal u terugbrengen … Ik zal u niet verlaten …” Jakob heeft deze zegen zeker niet verdiend. Dit is een man die in de waarheid van Romeinen 4: 8 liep. ‘Welzalig is de man aan wie de Heer de zonde niet toerekent’! Nu moedig ik jou niet om te zondigen, maar ik wil dat je de liefde en genade van God naar ons toe ziet.

Als Jacob zo gezegend was, hoeveel meer zijn wij het vandaag, die onder het nieuwe genadeverbond zijn, die door het bloed van Jezus is opgericht? Hoeveel meer is onze zegen omdat Jezus al onze zonden aan het kruis heeft verwijderd!

Door het voltooid werk van Jezus, veroordeelt God jou niet. Wat Hij jou aanrekent, is gerechtigheid. (Romeinen 4: 6) En omdat je rechtvaardig bent, ben je klaar om Zijn zegeningen te ontvangen! (Spreuken 10: 6)