Veroordeling is de wortel.

Als je een plant met zieke bladeren hebt, zou het dwaas zijn om de bladeren alleen te behandelen zonder de oorzaak van het probleem te weten. Op dezelfde manier, wanneer “bladeren” van ziekte, armoede en destructieve gewoontes in je leven ontstaan, moet je weten wat de oorzaak is.

Deskundigen zullen je vertellen dat het stress is. Zij kunnen een beetje dieper gaan en zeggen dat het angst is voor de toekomst, verwerping, verlies, de dood enzovoort. Maar is angst eigenlijk de wortel? Of is er iets dieper dan angst?

De Bijbel laat ons zien dat de meest fundamentele oorzaak van problemen in ons leven veroordeling is. Met veroordeling komt angst. Angst veroorzaakt dan stress.

Dit is wat met Adam gebeurd is. Lang voordat hij met armoede, ziekte en uiteindelijk dood geconfronteerd werd, had hij stress. Door zijn zonde heeft God hem gezegd: ‘In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert.’ (Genesis 3:19) Zweet spreekt van stress. Maar voordat er spanning was, was er angst omdat Adam tegen God zei: ‘Ik heb Uw stem in de tuin gehoord, en ik was bang omdat ik naakt was; En ik verborg mezelf. “(Genesis 3:10)

Maar wat maakte Adam bang? Adam was alleen bang toen hij, na het zien van zijn naaktheid, zich realiseerde dat hij tegen God gezondigd had. Hij voelde zich zo beschaamd en veroordeeld dat hij zich verborg. God vroeg hem dan: ‘Wie heeft u gezegd dat je naakt bent?’ (Genesis 3:11) Er was niemand anders in de tuin dan Adam en Eva, dus we weten dat het waarschijnlijk de duivel was die Adam vertelde dat hij naakt was.

Veroordeling is de oorzaak van de symptomen van de vloek die in je leven manifesteert. Daarom moet je weten dat aan het kruis God al je zonden heeft genomen, ze op Jezus heeft gelegd en de volledige woede van Zijn toorn tegen hen ontketent, tot Jezus uitgeroepen heeft: ‘Het is volbracht!’

Al jouw zonden zijn volledig gestraft in het lichaam van Christus die voor jou werd veroordeeld. De oorzaak van al je problemen is behandeld. Dit betekent dat de duivel de vloek in je leven niet kan afhandelen, afgezien van je veroordeling. Dus kom naar de plaats van geen veroordeling en er zullen geen zieke bladeren in je leven ontspruiten!