Vergeving is er voor degene die het niet verdient

Petrus vroeg de Heer hoe vaak hij zijn broer moest vergeven. Het antwoord van de Heer was eenvoudig: tot 70 keer zeven keer. (Matteüs 18:22) Met andere woorden, de hele tijd!

Soms zegt iemand dan: “Wel, hij verdient mijn vergeving niet.”
Je hebt ook Gods vergeving niet verdiend.

Er is geen enkele persoon, levend of dood, die niet alle 10 Gods geboden heeft overtreden. Er bestaat niet zoiets als een “gedeeltelijke zondaar” of “grote zondaar”. Wij waren allemaal grote zondaren toen Jezus ons redde. En wanneer we ons realiseren dat we veel vergeven worden, zullen we veel liefhebben. (Lucas 7:47)

“Hoe kun je zeggen dat ik al Gods geboden heb overtreden? Ik heb nog nooit overspel gepleegd.”

Jezus zei: “Als je een vrouw in je hart begeert, heb je al overspel met haar gepleegd” (Mattheüs 5:28). Dat is Gods standaard. De mens kijkt naar de buitenkant, maar God kijkt naar de binnenkant, naar het hart. Bovendien, als je één wet overtreedt, ben je schuldig aan alles. (Jakobus 2:10). Dus heeft iedereen alle geboden van God verbroken. Iedereen is een grote zondaar.

Nu, je bent niet langer een zondaar als je Christus als uw Redder hebt ontvangen. Je bent een nieuwe schepping. Maar je was een grote zondaar en God vergaf je jouw enorme schuld door de dood van Zijn Zoon.

Dus als iemand je onrecht heeft aangedaan, zeg dan tegen jezelf: “Ik heb Gods vergeving niet verdiend, maar Hij heeft me vergeven door Christus. Dus vergeef ik deze persoon ook. Als je iets zegt zoals: “Hij verdient het niet”, heeft het geen zin. Vergeving is niet voor mensen die het verdienen. Als ze iets verdienen, is het straf. Maar vergeving betekent dat je genade – onverdiende gunst – uitbreidt, zoals God onverdiende gunst aan jou verleent.

Als je ervoor kiest om vast te houden aan bitterheid, dan lijdt niemand anders dan jij. Je verliest je vrede en misschien je gezondheid. Het is het gewoon niet waard. God zegt tegen jou: “Laat los. Vergeef hen hun schulden, net zoals ik je de jouwe heb vergeven.”