Stap verder in Gods genade

Voor de Joden is Pinksteren een viering van het geven van Gods wet. Het vindt plaats 50 dagen na het Pascha feest. Toen God de Israëlieten de Tien Geboden op de berg Sinai gaf, was het 50 dagen nadat ze hun eerste Pascha vierden en uit de slavernij van Egypte bevrijd werden.

Maar wat is er gebeurd nadat God de wet op de eerste Pinksteren heeft gegeven? Drie duizend mensen stierven! (Exodus 32:28) Dit staat in contrast met een andere Pinksteren in het Nieuwe Testament. In het boek Handelingen staat dat, toen Pinksteren volledig was gekomen, gaf God niet de wet, maar de Heilige Geest en wat is er gebeurd? Drie duizend mensen werden gered (Handelingen 2:41). Dit geeft aan  dat “de letter [de wet] doodt, maar de Geest geeft het leven”!

De wet, die “op de stenen geschreven en gegraveerd was”, bracht de dood voor 3.000 mensen. Daarom noemt de apostel Paulus het ‘de bediening van de dood’ en ‘de bediening van de veroordeling’. (2 Korintiërs 3: 7-9) Aan de andere kant, de Geest bracht het leven – 3000 mensen werden gered.

Wanneer je onder de wet komt door te proberen Gods geboden te houden om gezegend te worden, zal het tot de dood leiden. Er zal dood zijn in je huwelijk, bediening, gezondheid, carrière … in je leven. Maar als je afhankelijk bent van de Geest van de genade, zal het leiden tot het leven. U ziet doorbraken en wonderen (Galaten 3: 5) en manifesteren zich de vruchten van de Geest.

Dus zorg dat je op de juiste berg bent. De wet werd gegeven op de berg Sinai, maar de Geest op de berg Sion. Daarom zegt de Bijbel: “Je bent niet gekomen bij de berg Sinai die aangeraakt kan worden en die met vuur verbrand wordt. […] Maar je bent gekomen naar de berg Zion en naar de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, tot een ontelbaar gezelschap van engelen “. (Hebreeën 12:18, 22) De Heer zegent u uit Zion (Psalm 128: 5), en niet Sinai!

Door genade ben je gered door het geloof. (Efeziërs 2: 8). Ga nu door in de Geest van de genade. Blijf op de juiste berg en Hij zal blijven wonderen leveren in je leven !