Rust om overwinning te zien

” Zet U aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden onder uw voeten gelegd heb.” Marcus 12:36

Velen van ons willen dat onze problemen eerst opgelost zijn voordat we een houding van rust aannemen. We zeggen dingen als: “Ik zal maar kunnen rusten wanneer mijn genezing zichtbaar geworden is”, of “Ik zal maar rusten wanneer ik die promotie of die salarisverhoging krijg.” Maar God zegt: “Zet U aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden onder uw voeten gelegd heb.”

Zitten is een houding van rust. Door het volbrachte werk van Jezus ben je met Hem gezeten in hemelse gewesten (Efeziërs 2: 6). En je moet blijven zitten of in rust blijven tot je God al je problemen onder je voeten ziet leggen!

Vandaag kunnen gedachten in je hoofd rondtollen – Hoe zal ik dit oplossen? Waar zal het geld vandaan komen? Wat als de tumor kwaadaardig is? Wat gebeurt er als ik mijn baan verlies? Maar leer om een ​​innerlijke rusthouding aan te nemen. Wanneer je rust, gaat de Heer aan het werk, hij orkestreert gebeurtenissen in het natuurlijke en in de geestelijke gewesten om elke vijand onder je voeten te brengen.

Geliefde, je laat de Almachtige God aan het werk in jou, door jou en in jouw omstandigheden wanneer je rust. Soms kan het lijken alsof Hij niets doet wanneer je rust. Kom dan niet in de verleiding om uit je rusthouding te komen. Jij kunt niet meer doen dan wat Hij kan doen! Blijf gezeten – in rust – wetend dat Hij achter de schermen aan het werk is, Hij keert jouw kwade dagen om in goede dagen! Hij zorgt voor jou en maakt dat alle dingen ten goede uitwerken!