Proclameer de dood van de Heer

Wanneer de kinderen van Israël in het Oude Testament een lam voor een brandoffer offerden terwijl ze tegenover een sterke vijand stonden, behaalden ze de overwinning. Bijvoorbeeld, in 1 Samuël 7: 7-11, toen de Filistijnen tegen hen streden, offerde de profeet Samuel een lam als brandoffer. Toen het werd geofferd, kwam de Heer als een luide donder over het Filistijnse leger en joeg hen uit elkaar. Dit leidde tot de overwinning voor de Israëlieten.

Telkens als er iets ergs met de Israëlieten gebeurde veranderde de strijd in hun voordeel als ze een lam offerden, en daardoor de dood van de Heer verkondigden.

Wanneer wij vandaag worden geconfronteerd met een vijand, hoe offeren wij ons “brandoffer”? Hoe verkondigen wij de dood van de Heer en komen we als overwinnaar uit de strijd? Vragen we Jezus om naar beneden te komen in ons leven om opnieuw aan het kruis te sterven?

Natuurlijk niet. Jezus stierf eenmaal voor al onze zonden – verleden, heden én toekomst (zie Hebreeën 10:12). Zijn werk is perfect volmaakt en volledig voltooid, dus hij hoeft niet opnieuw voor ons te sterven. Vandaag verkondigen we Zijn dood eenvoudig door deel te nemen aan het Heilig Avondmaal.

Telkens als je deelneemt aan het brood en de wijn, verklaar je aan de overheden en de machten van de duisternis dat je schuilt in de dood van de Heer voor jou. Telkens wanneer je deelneemt, zeg je dat je niet meer kunt worden geoordeeld en gestraft omdat Jezus is veroordeeld en gestraft in jouw plaats. Omdat Jezus stierf in jouw plaats, heb je eeuwig leven. En omdat Hij de dood overwon en de duivel van zijn krachten ontdeed, zul je niet verslagen worden. De overwinning behoort jou al toe!

Dat is de reden waarom de psalmist David zei: “U bereidt een tafel voor mij in het aangezicht  van mijn vijanden …” (Psalm 23: 5). De tafel van de Heer is gereed gemaakt voor jou in de aanwezigheid van jouw vijanden, want wanneer je deelneemt aan het brood en de wijn, zul je jouw vijanden zien trillen en verstrooid worden! Waarom? Omdat wanneer je de dood van de Heer verkondigt door deze heilige gemeenschapsmaaltijd, jij de duivel en zijn cohorten herinnert aan hun vernederende nederlaag aan het kruis van Golgotha (zie Kolossenzen 2:15)!