Elke zondag prediking uit Gods Woord.

Elkaar blijven herinneren aan de boodschap die Jezus en zijn apostelen ons meegedeeld hebben is een belangrijk onderdeel van de zondagdienst. Er wordt daarom ook tijd gemaakt voor een toespraak over de kernbegrippen van het evangelie: Genade, liefde, barmhartigheid, geloof, de Heilige Geest, verzoening, vergeving, betekenis van het kruis, enz.
De prediking is een uitnodiging om Jezus beter te leren kennen en door geloof te gaan leven, zodat in het leven van alle dag zichtbaar wordt dat Hij Heer is over alles. Na afloop van de prediking is er gelegenheid tot voorbede voor iedereen die dat wenst.