Grace Family Church – kerk voor iedereen, is de naam van de Evangelische christengemeente in Woesten. Deze evangelische kerk is ongeveer 30 jaar geleden ontstaan doordat enkele christenen het verlangen hadden zo nauw mogelijk volgens de Bijbel samen te komen. Zij kochten na een paar jaar het leegstaande café de “herberg in de wildeman” als een open huis voor iedereen. Door de jaren heen is onze geloofsgemeenschap mee veranderd in de tijd: Er is ruimte gekomen voor moderne expressies (muziek, zang, etc.); in de prediking wordt de nadruk gelegd op het hart van God en Jezus dat uitgaat naar alle mensen, wie ze ook zijn en wat ze gedaan mogen hebben; een Herberg zijn voor mensen in nood is nog sterker vormgegeven. Vandaag beleven elke zondag een groep van meer dan 100 mensen (jong en oud) als een familie hun geloof.