Leven vanuit het Nieuwe Verbond

Welke wetten verwees God naar, toen Hij zei: ‘Ik zal Mijn wetten in hun verstand leggen en in hun hart schrijven’? Hij verwijst zeker niet naar de Tien Geboden, bekend als de wetten van het oude verbond, aangezien Hij zei dat dat verbond verouderd was. (Hebreeën 8: 7-9, 13)

De wetten die God in ons verstand legt en in onze harten schrijft, wijzen op de koninklijke wet van de liefde (Mattheüs 22: 37-40), de volmaakte wet van de vrijheid (Jakobus 1:25) en de wet van het geloof. (Romeinen 3:27) Dit zijn de wetten van het nieuwe verbond.

Je leeft volgens de wetten van het nieuwe verbond als je bewust bent van hoeveel God van je houdt. Hoe meer je je bewust bent van zijn liefde voor jou, hoe meer je hart vol liefde is. Wanneer dat gebeurt, zal je bovennatuurlijk van God en van de mensen om je heen houden. Dat is God die op je hart de koninklijke wet van de liefde schrijft, dat we lief hebben omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. (1 Johannes 4:19)

Als je weet dat je door God volledig aanvaard wordt door het offer van Jezus, kan je de moed en de vrijheid hebben om als een kind van God vrijmoedig in de tegenwoordigheid van uw hemelse Papa te komen. In zijn aanwezigheid kan Hij op je hart nieuwe wensen schrijven. Daardoor wil je op het juiste moment de juiste dingen doen. Daardoor zal je een leven van overwinning leven. Dit is de perfecte wet van vrijheid die in jouw leven werkt.

Als je voelt wat God op je hart schrijft en als je geloof wordt geactiveerd waardoor je Hem en Zijn liefde voor je vertrouwt, noemt Hij dit gehoorzamen aan de wet van het geloof. Wanneer dat gebeurt, ontvang je wat je ook gelooft!

Je zal het waarschijnlijk spannend vinden om te leven onder het nieuwe verbond, maar het is meer dan de moeite waard om het uit te proberen!