Laat God van jou houden!

“Je moet God meer liefhebben! Je moet meer passie voor God hebben!” Je hebt waarschijnlijk dit soort prediking gehoord en hebt misschien zelfs je best gedaan om God lief te hebben, om jammerlijk te concluderen dat je erin faalt.

Maar wat is de ware definitie van liefde? Laat de Bijbel het voor ons bepalen: “… dit is liefde, niet dat we van God hielden, maar dat Hij ons liefhad …” Het gaat niet om onze liefde voor Hem, maar om Zijn liefde voor ons!

“De Bijbel zegt dat u God met heel uw hart, ziel en kracht moet liefhebben!”, hoor ik je nu denken…

Ja, dat is waar volgens de wet (Deuteronomium 6: 5), en zelfs Jezus leerde dat als het grote gebod toen Hij op aarde wandelde. (Mattheüs 22:37) Maar dat was voordat Hij stierf aan het kruis. Aan het kruis werd Hij de ware vervulling van deze wet voor ons toen Hij ons liefhad met heel Zijn hart, ziel en kracht, door Zijn lichaam en leven aan het kruis voor ons neer te leggen.

Vandaag zijn we niet langer onder de wet maar onder de genade. En genade vertelt ons dat God van ons houdt, niet dat wij van God houden. Toch zullen we van Hem houden als we zien hoeveel Hij van ons houdt. De Bijbel zegt dat terwijl wij nog zondaars waren, Christus voor ons stierf! (Romeinen 5: 8) Dat is hoeveel Hij van ons houdt!

God heeft gezien dat je je best doet om van Hem te houden. En omdat Hij van je houdt, wil Hij dat je gaat zitten en stil bent, en laat Hem in plaats daarvan van jou houden. Hij wil van je houden met alles wat Hij is en alles wat Hij heeft. Hij houdt onvoorwaardelijk van je, ongeacht wie je bent of wat je hebt gedaan, want zijn liefde is niet afhankelijk van jou, maar van Hemzelf. Hij zal nooit ophouden met van je te houden.

Dus laat God vandaag van je houden. Maak je geen zorgen over Hem lief te hebben. Hoe meer je van Zijn liefde ontvangt, hoe meer je verliefd op Hem zult worden!