Jouw zonden worden niet opgenomen

Ik heb ooit een stripboek gelezen dat liet zien hoe een man naar een vrouw verlangde, stierf aan een hartaanval en naar de hemel ging. In de hemel zag hij een groot scherm waarop iedereen een opname liet zien van alle zonden die hij had begaan terwijl hij op aarde was, inclusief de laatste. Hoe beschamend!

Maak je geen zorgen, dat zal je niet gebeuren in de hemel. Er is geen groot scherm waarop iedereen je zonden uit het verleden kan bekijken. Er is momenteel geen videorecorder in de hemel die je zonden vastlegt. Omdat je leven met zonden al in het lichaam van Jezus is gestraft, verklaart God je: “Je zonden en wetteloze daden, ik zal het nooit onthouden!”

Dit geldt zelfs voor de oudtestamentische geloofshelden zoals Abraham, Mozes en David. Als je Hebreeën 11 leest, die is geschreven na het kruis van Jezus, zul je merken dat er geen verslag is van hun zonden of mislukkingen. Toch vertellen hun levensverhalen ons dat ze verre van perfect waren.

Abraham loog tweemaal over zijn vrouw Sarah. Hij vertelde Farao en later, koning Abimelech, dat zij zijn zuster was om zijn eigen leven te beschermen. Mozes vermoordde een Egyptenaar die een Hebreeër doodde en het lijk in het zand verborg. David pleegde overspel met Bathseba en regelde later dat haar man in de strijd zou worden gedood. Toch werden hun zonden niet vastgelegd in Hebreeën 11, alleen hun daden gedaan in geloof!

God laat je zien dat Hij vandaag je zonden of mislukkingen niet vastlegt. In plaats daarvan neemt Hij je geloofsbekentenissen op en je daden in reactie op wat Zijn Zoon voor je heeft gedaan. Telkens als je zondigt, registreert God het niet. Maar elke keer dat je Hem gelooft en in geloof reageert, neemt Hij het op! Dat zou je moeten aanzetten om niet meer te zondigen. Het zou je moeten bevrijden om meer van God te houden!

Dus wees niet bewust van je mislukkingen. Als God Zelf hen niet herinnert, wie ben jij dan om ze te herinneren? Wees in de plaats bewust van je gerechtigheid in Christus (2 Korinthiërs 5:21), en je zult in het leven regeren! (Romeinen 5:17)