Je bent perfect in Gods ogen

God ziet u zonder gebrek, vlek of onvolmaaktheid, dus eer Zijn Woord en het voltooide werk van Zijn Zoon door te zeggen: ‘Amen!’ Twijfel niet aan uw volmaaktheid in Christus.

Om jezelf niet perfect te zien, is niet een vorm van bescheidenheid, maar een gebrek aan begrip van het perfecte offer dat Jezus voor jou heeft gebracht.

De Bijbel vertelt ons: ‘Want door één offer heeft Hij eeuwig volmaakt, hen die geheiligd zijn’. Heb je dat begrepen? Je bent niet alleen heilig gemaakt, maar door hetzelfde offer van Zijn lichaam, ben je volmaakt. Jij bent zowel heilig als perfect in Gods ogen!

Jouw zonden zijn volledig verwijderd. Vandaag zit Jezus aan de rechterhand van Zijn Vader, niet alleen omdat Hij de Zoon van God is (hoewel dat waar is), maar omdat Zijn werk om je zonden te reinigen helemaal klaar en perfect is!

Dus in plaats van bewust te zijn van je zonden, (Hebreeën 10:22), kan je een perfect geweten hebben, een geweten dat vrij is van schuld en veroordeling van zonden.

Als je bewust bent van je zonden, voel je dan niet schuldig, maar zeg gewoon: ‘Dank u, Heer Jezus, voor Uw prachtige werk aan het kruis. Het is een perfect werk dat al mijn zonden volledig heeft verwijderd. Heilige Geest, bedankt dat u mij heeft overtuigd van gerechtigheid, niet van mijzelf, maar Gods gerechtigheid heeft mij als een cadeau gegeven. Blijf me overtuigen in de komende dagen, herinner me vooral als ik misluk dat ik nog steeds de gerechtigheid van God in Christus ben.’

God ziet je perfect zonder enige plaats van zonde. Hij ziet je bedekt met de mooie witte klederen van Zijn eigen gerechtigheid. Hij behandelt je als een rechtvaardige, want dat is wat Hij jou gemaakt heeft. Verwacht dus dat goede dingen met je gebeuren omdat zegeningen op het hoofd van de rechtvaardigen zijn! (Spreuken 10: 6)