Houdt God van mij als ik zondig?

Ik hoorde een predikant van een grote kerk zijn gemeente vertellen, “God haat je, God is ziek van jou, God is gefrustreerd, God is moe van jou.” En waarom is God in zo’n negatieve stemming? Vanwege je zonde en laksheid. Jezus ging voor ons door de hel op het kruis, maar wij kunnen niet eens op tijd naar de kerk komen…
Ik zou wensen dat dit soort preken zeldzaam zouden zijn, maar dat zijn ze niet. Religieuze manipulatoren houden ervan om hen, voor wie Christus is gestorven, te doen schrikken omdat als zij bang zijn, ze gemakkelijker te beïnvloeden zijn.
De waarheid is, God houdt intens van je.
Hij houdt van je als je je goed voelt en hij houdt van je als je je slecht voelt. Hij houdt van je als je het begrijpt en hij houdt van je als je het verkeerd begrijpt. Of je veroordeling van de preekstoel verkondigt of dat je ernaar luistert in de kerk, Hij houdt van jou.
Maar houdt hij ook van me als ik zondig? Heb je ooit naar het kruis gekeken?
Het bewijs van Gods geweldige liefde is dit: dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren (Romeinen 5:8).
God houdt van je. Punt uit! Waar je ook bent, de ene constante waar je op kunt rekenen, is de onwrikbare liefde van je Vader voor jou.
1 Korinthiërs 13 geeft een van de beste beschrijvingen van Gods liefde.
De liefde is geduldig en vol goedheid. (…) Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan.
De liefde van de mensen is zwak, maar de liefde van jouw Vader houdt voor altijd stand (Psalm 136). De echte vraag is niet of God altijd van je houdt, maar of jij zijn liefde kent en ervan geniet.
Ieder van ons heeft de knuffels van onze Vader nodig. Iedereen van ons heeft behoefte aan een huis waar we geliefd worden om wie we zijn. Als je geen thuis hebt gevonden in de omhelzing van jouw Vader, zal jouw verlangen naar liefde en acceptatie je leiden naar waardeloze bronnen, zoals dode religie.
Het vreemde in de “God haat je” preek was dat het kwam als een boodschap van liefde verpakt in een boodschap van “God houdt van jou, maar hij haat je”. Waarom luisteren mensen naar zo’n onzin? Omdat ze hongeren naar liefde. Zelfs als het verdragen van Gods boosheid en haat de prijs is om Zijn liefde te ontvangen, zullen ze die betalen. Wat een tragedie!
We hebben liefde nodig, God heeft liefde, maar tussen ons in staat de religiositeit, die de liefde van God verkracht en ons laat betalen voor wat we al in Christus ontvangen hebben.
Luister niet naar deze dodelijke verkooppraatjes. Laten ze je niet vertellen dat jouw zonden God weerhoudt om Zijn liefde te geven. Luister naar het evangelie van Gods genade en aanvaarding:
Denk je dat iemand een wig tussen ons en de liefde van Christus kan drijven? Onmogelijk! ‘Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard?’ (Romeinen 8:35)