Het leven onder het nieuwe verbond

Aan welke wetten refereerde God toen Hij zei: “Ik zal Mijn wetten in hun gedachten leggen
en ze in hun hart schrijven”? Hij verwees zeker niet naar de Tien Geboden, bekend als de
wetten van het oude verbond. Want Hij verklaarde dat het oude verbond niet volmaakt was en
verouderd (Hebreeën 8: 7-9, 13).
De wetten die God in onze geest legt en in ons hart schrijft, verwijzen naar de koninklijke
wet van liefde (Matteüs 22: 37-40), de volmaakte wet van vrijheid (Jakobus 1:25) en de wet
van het geloof (Romeinen 3:27). Dit zijn de wetten van het nieuwe verbond.
Je leeft volgens de wetten van het nieuwe verbond wanneer je je bewust bent van hoeveel
God van je houdt. En hoe meer je je bewust bent van zijn liefde voor jou, hoe meer je hart
vervuld is van liefde. Als dat gebeurt, zul je bovennatuurlijk en moeiteloos van God en de
mensen om je heen houden. Dat is God die in jouw hart de koninklijke wet van liefde schrijft –
die we liefhebben omdat Hij ons eerst heeft liefgehad (1 Johannes 4:19).
Ten tweede, wanneer je weet dat je volkomen door God geaccepteerd bent vanwege het
offer van Jezus, kun je de moed en vrijheid hebben als een kind van God om moedig in de
aanwezigheid van je hemelse Vader te komen. En in Zijn aanwezigheid is Hij in staat nieuwe
verlangens in jullie hart te schrijven. Je zult merken dat je op het juiste moment het goede
wil doen. Je zal overwinnend leven van binnenuit. Dit is de perfecte wet van vrijheid die in
je leven werkzaam is.
Ten derde, als je voelt wat God op je hart schrijft en in je verstand stopt, en als je geloof
wordt geactiveerd, waardoor je op Hem en zijn liefde voor jou vertrouwt, noemt hij het de
wet van het geloof gehoorzamen. Wanneer dat gebeurt, wat je ook gelooft, ontvang je!

God heeft het gemakkelijk gemaakt – en je zal merken dat het opwindend is – om
een leven te leiden onder het nieuwe verbond!