Het bloed van Jezus, jouw voortdurende reiniging.


Maar als we in het licht wandelen zoals Hij in het licht is, hebben we gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus Christus Zijn Zoon reinigt ons van alle zonden (1 Johannes 1: 7).

Overdag fluistert de duivel in je hoofd: “Je kunt niet in Gods tegenwoordigheid komen omdat je je Bijbel niet hebt gelezen en niet in de kerk bent geweest.” Of hij zal je vertellen dat het is vanwege de zonde die je zojuist hebt begaan.

 De duivel zal je altijd het gevoel geven dat je niet goed genoeg of rein genoeg bent om in de buurt van God te komen. Maar de waarheid is, ongeacht hoe je je voelt en wat je hebt gedaan, het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden.

 In de oorspronkelijke Griekse tekst duidt de tijdsvorm van het woord “reinigt” op een altijd aanwezige, continue actie. Dit betekent dat als je eenmaal een gelovige bent, het bloed van Jezus Christus je blijft reinigen van elke zonde!

 Dus je kunt uitrusten wetende dat je altijd vergeven bent in deze continue “wascyclus” van Jezus “bloed”. Omdat je altijd in het licht bent vanwege je geloof in Jezus, word je voortdurend gereinigd. Natuurlijk faal je hier en daar, maar je bent nog steeds in het licht en het bloed wast je voortdurend!

 De Bijbel zegt dat we de duivel, de aanklager van onze broeders, overwinnen door het bloed van het Lam (zie Openbaring 12:11). Als je gezondigd hebt, herinner jezelf eraan dat Jezus’ bloed je blijft reinigen van elke zonde – 24 uur per dag, zeven dagen per week – en ga verder met God! De duivel kan je niet verslaan als je gelooft in het bloed dat je voortdurend reinigt.

 Het eeuwige bloed van Jezus Christus biedt je eeuwige verlossing en eeuwige gerechtigheid. Aanvaard het offer van Zijn bloed als het laatste, perfecte en enige offer dat je nodig hebt in welke omstandigheden dan ook!

 Sommige christenen beschuldigen zichzelf steeds omdat hun zondenbewustzijn hen veroordeelt. Hoewel het bloed van Jezus hen voortdurend reinigt, houden ze liever vast aan hun fouten en voelen zich slecht daardoor, omdat ze denken dat ze nederig en heilig zijn wanneer ze dit doen. Maar dit is niets meer dan eigengerechtigheid.