God ziet fantastische dingen in jou!

Beeld je even David in toen hij een herdersjongen was. Velen die hem in zijn pre-Goliath-dagen kenden, hadden zeer waarschijnlijk alleen een gewone jeugdige gezien – iemand die thuis met zijn ouders en broers en zussen woonde, van het buitenleven genoot en van muziek hield. Maar waar anderen een typische tiener zagen, zag God een koning in de jonge David. Hij zag Davids naam voor eeuwig geëerd worden, want zelfs de Heer Jezus wordt de Zoon van David genoemd!

Beeld je even Mozes in nadat hij zich comfortabel in de woestijn had gevestigd met een mooie vrouw, lieve kinderen en goede schoonfamilie. Misschien zag hij zichzelf in de nabije toekomst gelukkig met pensioen, in rust. Maar God had grotere plannen voor hem. God had grote dromen voor hem. God zag de Rode Zee voor hem openen en een heel Egyptisch leger werd weggevaagd in zijn aanwezigheid. God zag in Mozes de bevrijder van Zijn volk.

Ga nu iets minder ver in de tijd terug. Zie een kleine jongen die alleen staat tijdens het spelen. Niemand wil hem in hun team omdat hij broodmager is en als een zwakkeling wordt gezien. Naarmate hij ouder wordt, lijdt hij aan een minderwaardigheidscomplex. Hij stamelt en stottert zo dat al zijn klasgenoten hem uitlachen. Maar vandaag is hij de senior pastor van heel grote kerk. Elke week staat hij voor een menigte van meer dan 30.000 mensen om te prediken. En hij ontvangt uitnodigingen om in kerken en voorgangersconferenties over de hele wereld te spreken. In zijn kinderjaren was er nooit een moment geweest om in gedachten te krijgen wat God in hem zag en de dromen die Hij voor hem had.

God ziet niet zoals de mens ziet. God zag in angstige Gideon een sterke, moedige man en noemde hem zo, zelfs toen hij zich in angst voor zijn vijanden verborgen hield. (Richteren 6:12) God zag in de jonge David een koning en zalfde hem als één. (1 Samuël 16: 10-13) God zag in zachtmoedige Mozes een bevrijder en trok hem uit de vergetelheid. (Exodus 3)

God kijkt verder dan wat de mens ziet en over jou zegt, en Hij heeft dromen voor jou die groter zijn dan je je kunt voorstellen!