God zal jou nooit de rug toekeren

Gedurende zes hele uren, hing de Zoon van God tussen hemel en aarde. Op het hoogtepunt van zijn lijden aan het kruis, riep Hij in de diepe duisternis, (Mattheüs 27: 45-46) “Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?”

Voor de eerste keer, richt Jezus zich tot zijn vader als “God”. De Vader had de Zoon verlaten. Als Rechter van het universum, moest God Zijn rug keren naar zijn zoon, die het vuil van de zonden van de wereld droeg. Zijn ogen zijn te rein om het kwaad te kunnen aanzien. (Habakuk 1:13)

Als de Vader Zijn rug niet naar Zijn Zoon had gekeerd, dan zou hij vandaag Zijn rug naar jou keren wanneer je het uitroept naar Hem in jouw uur van nood. Maar omdat Jezus jouw plaats innam, neem jij vandaag Zijn plaats in en heb je Gods glimlach altijd op je gezicht!

Op dit moment straalt Gods aangezicht op jou. Zijn gelaat schijnt op jou. En het is allemaal omdat Jezus de prijs heeft betaald dat God je nooit zal verlaten of in de steek zal laten. (Hebreeën 13: 5)

Als Rechter, keerde God zijn rug naar Zijn Zoon. Maar als Vader, huilde hij. Het lijden van Christus was een welriekend aroma aan de Vader. (Ef 5: 2)

Weet je nog wat Jezus zei? “Daarom heeft de Vader Mij lief, omdat ik mijn leven afleg om het ook weer terug te nemen.” (Johannes 10:17) Als je een ouder bent, houd je van elk van uw kinderen in gelijke mate. Maar als een van hen iets speciaals voor je doet uit liefde, raakt het je hart en wil je gewoon naar hem toe rennen en hem omhelzen.

Dat was wat er gebeurde aan het kruis, met dien verstande dat de Vader zijn Zoon niet kon omarmen. In plaats daarvan moest hij zijn rug toekeren omdat onze zonden in het lichaam van Zijn Zoon gedragen moesten worden.

Wanneer je vandaag roept tot de Vader om hulp, weet dat Hij je hoort en Hij zal je zeker helpen. Door wat Jezus heeft gedaan, zal Hij jou nooit de rug toekeren!