God straft jou niet meer voor jouw zonde

Sommige christenen geloven dat, hoewel je vergeving van zonden hebt ontvangen, je niet vrij bent van de straffen voor je zonden. Met andere woorden, je kunt nog altijd straf van God verwachten. Sommige gehuwde christelijke koppels hebben bijvoorbeeld te horen gekregen dat ze kinderloos zijn omdat God hen straft omdat ze voorhuwelijkse seks hebben gehad. Dus hoewel God hun die zonde heeft vergeven, moet Hij ze toch daarvoor straffen?

Ik wil dat je weet dat God, die de enige is die de volledige waarde van het bloed van Zijn Zoon ten volle kan waarderen en die volledig tevreden is door het offer van Zijn Zoon, in Zijn hart vandaag rust ervaart met betrekking tot jouw zonden! Dat is waarom Hij niet tegen je is, zelfs als je faalt. Hij is er ook niet op uit om je te straffen als je zondigt. Nee, Hij houdt nog steeds van je, Hij is voor jou en wil je helpen die zonde te overwinnen.

In het Oude Testament kon het bloed van stieren en geiten alleen zonden ‘bedekken’ en niet wegnemen. (Hebreeën 10: 4) Maar het bloed van Jezus is niet zoals het bloed van dieren! Want door één offer heeft het eeuwige bloed van de Zoon van God jouw zonden voor altijd verwijderd (Psalm 103: 12) en jou van alle ongerechtigheid gezuiverd! (1 Johannes 1: 9). In feite is God zó tevreden met het volmaakte werk van Zijn Zoon dat Hij vandaag tegen je zegt: “Aan jouw zonden en wetteloze daden zal ik niet meer denken!” (Hebreeën 10:17) En als God ze niet onthoudt, waarom zou Hij je dan nog straffen?

Geliefden, je hebt “verlossing door Zijn bloed, de vergeving van zonden, overeenkomstig de rijkdommen van Zijn genade”. Omdat Jezus ‘werk voltooid is, zijn al je zonden volledig vergeven. En volledige vergeving betekent dat de straffen voor je zonden niet meer op je kunnen komen omdat ze al op Jezus aan het kruis gevallen zijn. (Jesaja 53: 5)

Dus denk niet één moment dat God je straft voor een zonde, alleen maar omdat er iets ergs met je is gebeurd. Kijk naar het kruis en weet dat al jouw zonden al volledig in het lichaam van Christus zijn gestraft. Geloof dat God voor jou is en verwacht een overwinning!