God straft je niet…

Sommige christenen geloven dat, hoewel je vergeving  van zonden hebt, je niet vrij bent van de straffen van jouw zonden. Met andere woorden, je kunt nog steeds de straf van God verwachten. Bijvoorbeeld, sommige getrouwde christelijke koppels zijn verteld dat ze kinderloos zijn omdat God hen straft voor het hebben van voorhuwelijkse seks. Dus, hoewel God hen van die zonde heeft vergeven, moet Hij hen daarvoor straffen.

Ik ben zeker niet voor voorhuwelijkse seks, maar ik wil dat je weet dat God (die de enige is die de volledige waarde van het bloed van Zijn Zoon volledig kan waarderen) in zijn Hart vandaag rust ervaart als Hij over je zonden nadenkt! Daarom is Hij niet tegen jou, zelfs als je mislukt. Hij is ook niet uit om je te straffen als je zondigt. Nee, Hij houdt nog steeds van jou, Hij is er voor jou en wil je helpen om die zonde te overwinnen.

In het Oude Testament kon het bloed van stieren en geiten alleen ‘zonden’ bedekken en niet wegnemen. (Hebreeën 10: 4) Maar het bloed van Jezus is niet zoals het bloed van dieren! Want door één offer heeft het eeuwige bloed van de Zoon van God voor eeuwig jouw zonden verwijderd (Psalm 103: 12) en je van alle ongerechtigheid gereinigd! (1 Joh. 1: 9). God is inderdaad zo tevreden met het perfecte werk van Zijn Zoon zodat Hij vandaag tegen je zegt: “Je zonden en wetteloze daden zal ik nooit onthouden!” (Hebreeën 10:17) En als God ze niet onthoudt, waarom zou Hij je dan nog ervoor straffen?

Je hebt “verlossing door Zijn bloed, de vergeving van zonden, volgens de rijkdommen van Zijn genade”. Omdat Jezus’ werk compleet is, zijn al je zonden volledig vergeven. En volledige vergeving betekent dat de boetes voor je zonden niet meer op je kunnen vallen omdat ze al aan het kruis op Jezus zijn gelegd. (Jesaja 53: 5)

Dus denk nooit dat God je straft voor zonde, alleen omdat er iets slecht met je gebeurd is. Kijk naar het kruis en weet dat al je zonden al volledig in het lichaam van Christus gestraft zijn. Geloof dat God voor jou is en verwacht de overwinning!