God is jouw Abba Vader

Heb je je ooit gerealiseerd dat God nooit als “Vader” bekend was totdat Jezus naar de aarde kwam en
Hem als zodanig openbaarde? In zijn gebed tot zijn Vader zei Jezus: “En Ik heb hun Uw Naam
bekend gemaakt en zal die bekend maken, opdat de liefde waarmee u Mij liefhad, in hen is en Ik in
hen” (Johannes 17:26). Naar welke naam verwees Jezus? Het was de naam “Vader”. Als er iets in het
hart van Jezus was, dan was het om God als “Vader” voor te stellen aan ons.
In de Bijbel zei Jezus: “Maakt u zich daarom geen zorgen en zegt: Wat zullen we eten? Wat
zullen we drinken? Wat zullen we dragen?… Want je hemelse Vader weet dat je al deze dingen
nodig hebt (Mattheüs 6: 31-32). Eens, zei Hij: “Als u dan, terwijl u slecht bent, weet hoe u uw
kinderen goede gaven kunt geven, hoeveel te meer zal uw Vader die in de hemel is, goede dingen
geven aan hen die er Hem om vragen! (Mattheüs 7:11).
Jezus wil dat je altijd dit beeld van God in je gedachten hebt – dat hij je Abba, je Vader is. Waarom?
Omdat Hij wil dat je weet dat er niets te onbelangrijk of te onbeduidend is voor de Vader als het gaat
om zijn kinderen.
Stel je een vader voor die met zijn vijf jaar oude zoontje speelt, als hij een splinter ziet in de duim van
zijn kleine jongen. De bezorgde vader vraagt: Wanneer is dat gebeurd? Een paar dagen geleden antwoordt de jongen. “Waarom heb je het papa niet verteld?” Ik dacht dat je het te druk had en dat ik je niet lastig moest vallen.
Als jij die vader was, zou het dan jouw hart niet breken om jouw kind dit tegen jou te horen zeggen?
Een splinter in je duim kan een kleinigheidje zijn, maar er is niets te klein als het om je kind gaat, want
als het je kind raakt, heeft het ook invloed op jou. Nu, ongeacht hoe oud je vandaag bent, je bent nog
steeds Gods kind. Dus denk niet dat je probleem te klein is voor God. Als het belangrijk voor jou is, is
het ook belangrijk voor je Vader. Lieve vrienden, onthoud altijd dat Hij je Abba, je Vader is!