God houdt je vast

Het is makkelijk te zeggen: “Prijs de Heer! Hallelujah! ” in tijden dat alles goed gaat. Het is gemakkelijk om te geloven dat God van je houdt wanneer je op de bergtop geniet van de zonneschijn. Maar wat gebeurt er als je in de donkere vallei omringd wordt door je vijanden?

Misschien ervaar je vandaag huwelijksproblemen, financiële of lichamelijke problemen, en je vraagt: ‘Waar is God?’

Het antwoord is: Hij is bij jou. De God van de dalen zegt tegen jou: ‘Wees niet bevreesd, want ik ben met jou; Wees niet ontsteld, want ik ben jouw God. Ik zal je versterken, ja, ik zal je helpen… ‘

Toen koning Josafat omringd was door zijn vijanden, kwam de Geest van de Heer over Jahaziël en zei tegen de koning: “Wees niet bevreesd of ontsteld vanwege deze grote menigte, want de strijd is niet van jou, maar van God. Je zal niet moeten vechten in deze strijd. Positioneer jezelf, sta stil en zie de redding van de Heer, die met jou is. Wees niet bang of ontsteld. Trek er morgen op uit, want de Heer is met u. “(2 Kronieken 20: 14-17)

Wat koning Josafat deed, was briljant. Hij handelde met wijsheid van bovenaf. In plaats van zijn soldaten vooraan op te stellen, zette hij aanbidders voorop! Wat zongen de aanbidders? Zij zongen van Gods liefde voor hen: “Loof de Heer, want Zijn liefde blijft voor altijd!” En God heeft hun vijanden totaal vernietigd! (2 Kronieken 20: 21-23)

Het zijn niet de beproevingen die ons sterk maken, maar onze reacties in die beproevingen. De duivel wil dat we reageren door te vragen: ‘Waar is God?’ Maar God wil dat we reageren met vertrouwen in Zijn liefde voor ons. Wij zijn meer dan overwinnaars niet door onze liefde voor Hem, maar door Hem die van ons houdt. (Romeinen 8:37)

Dus in welke vallei je ook bent vandaag, wees niet bang. God is er met u, die u versterkt. Zing gewoon van Zijn liefde voor jou en laat Hem voor je strijden!