Gerechtigheid is een geschenk

Als de dood heeft geheerst door de overtreding van één mens, is het des te zekerder dat allen die de genade en de vrijspraak in zo’n overvloed hebben ontvangen, zullen heersen in het leven dankzij die ene Mens, Jezus Christus. (Romeinen 5:17)

Je kunt Gods zegen niet verdienen door middel van jouw goede werken. Al Zijn zegeningen, met inbegrip van de zegeningen van gezondheid, voorziening en succes, zijn verpakt in de persoon van Jezus! Als je Jezus hebt, heb je de gave van de gerechtigheid en de overvloed van genade volledig door Zijn onverdiende gunst. Je kunt ze niet verdienen, ervoor werken of ze verdienen. Het zijn cadeaus!

Jezus is jouw gerechtigheid, heiligheid en verlossing. Je bent rechtvaardig, heilig en verlost (en gezegend) niet vanwege jouw goede werken, maar omdat je Gods voorziening van Zijn Zoon hebben ontvangen.

En omdat Jezus nooit kan falen, zal Hij altijd jouw gerechtigheid, heiligheid en verlossing zijn! Ik moedig je aan om te mediteren op deze krachtige waarheid vandaag. Het zal je optillen uit het rijk van twijfel en angst en je neerzetten in het gebied van geloof en hoop. Het zal ertoe leiden dat je koning over jouw omstandigheden wordt.

Leg je hand op je hart en zeg: “Jezus, omdat ik U ken, zal ik altijd rechtvaardig zijn door Uw kostbaar bloed. Alle zegeningen die behoren tot de rechtvaardigen behoren mij vandaag toe en ik ontvang ze door geloof! Amen!”