Gerechtigheid door…

Waar denk je dat gerechtigheid over gaat? Iets wat je doet of wat je bent? Juist doen of juist zijn?

De Bijbel vertelt ons dat na het offer van Jezus aan het kruis, God gerechtigheid toerekent niet aan hen die ernaar streven de wet te gehoorzamen (Galaten 2:16), maar aan iedereen die in Zijn Zoon gelooft. Omdat Christus onze zonden op zich nam en ons Zijn gerechtigheid gaf (2 Korinthiërs 5:21), het moment dat we in Hem geloven, behandelt God ons als rechtvaardig afgezien van onze werken of gehoorzaamheid. (Romeinen 4: 5-8) Dit is nieuwe verbondsrechtvaardigheid – een gerechtigheid die voortkomt uit geloof en niet uit werken.

Je bent niet rechtvaardig vanwege hoe moreel oprecht je bent. Je bent niet rechtvaardig omdat je zelfbeheersing uitoefent. Je bent niet rechtvaardig omdat je dagelijks 10 hoofdstukken van de Bijbel leest. Je bent niet rechtvaardig omdat je je rechtvaardig voelt. Maar je bent de ware gerechtigheid van God in Christus, alleen omdat het offer van Jezus jou rechtvaardig maakte. Wanneer je dit gelooft, wordt je geloof gerekend tot rechtvaardigheid.

En dit is waar God wil dat je je geloof gebruikt. Als je rechtvaardig bent door je daden, heb je geen geloof nodig. Je hebt ook geen geloof nodig om te weten dat je zondig bent. Maar je hebt geloof nodig om te geloven en te verklaren dat je de gerechtigheid van God in Christus bent, temidden van je worsteling met verleiding en zonde.

Bijvoorbeeld, wanneer je je rot voelt omdat je zojuist tegen je vrouw hebt geroepen, wil God dat je je geloof uitoefent om jezelf te zien als nog steeds rechtvaardig in het midden van die mislukking. Deze levende openbaring dat je nog steeds rechtvaardig bent, zal je de kracht geven om van je vrouw te houden en dingen met haar te verzoenen.

De duivel herinnert je misschien aan je slechte karakter en betwijfelt je integriteit: “Hoe durf je jezelf rechtvaardig te noemen toen je dat net deed!” Negeer gewoon zijn leugens en verklaar vrijmoedig: “Ik ben niet rechtvaardig vanwege wat ik heb gedaan of niet gedaan . Ik ben alleen rechtvaardig vanwege het bloed en het volbrachte werk van Jezus aan het kruis! “