Geloof en leef vanuit het Nieuwe Verbond

1 Samuel 17:45

Ooit afgevraagd waarom twee mensen hetzelfde kunnen horen en toch heel verschillende antwoorden hebben? De ene maakt wat hij zegt bang en ontmoedigd. Bij de ander is zijn hart zo vervuld van geloof dat hij het aandurft tegen de duivel op te komen.

In de vallei van Elah beschimpte Goliath, de Filistijnse reus, de legers van Israël gedurende 40 dagen. Toen David op het toneel verscheen, hoorde hij dezelfde bespottingen van Goliath die de rest van de Israëlieten hoorde. Maar op de een of andere manier brachten diezelfde woorden die bij de soldaten angst veroorzaakten, David tot boosheid. Wat wist of zag David dat de anderen niet zagen?

David wist dat hij een verbond met God had. Koning Saul en alle soldaten hadden ook hetzelfde verbond met God, maar alleen David geloofde het verbond. En hij handelde vanuit zijn geloof. Dus God liet de reus neerstorten.

Als David zo’n grote overwinning behaalde, ook al was hij onder het oude verbond, hoeveel te meer jij en ik die onder het nieuwe verbond zijn! Vandaag vraagt ​​God: “Waar zijn mijn Davids die het nieuwe verbond zullen geloven?”

Wat is het nieuwe verbond? Het is het verbond van genade. En genade betekent onverdiende gunst. God wil dat we weten dat Hij dit verbond met ons heeft gesloten door Christus, onze vertegenwoordiger. En volgens dat verbond hebben we Zijn onverdiende gunst. We zijn gezegend omdat Jezus onze slagen droeg. Vanwege wat Jezus aan het kruis heeft gedaan, hebben we de overwinning op elke reus.

Is dat geen goed nieuws? Vandaag wil God dat je voor je “reus” staat en verklaart dat ondanks wat je doormaakt, ondanks wat er gebeurt, je gelooft dat God voor jou is vanwege wat Jezus voor jou heeft gedaan. En dan zal je voor je eigen ogen de reuzen van beschuldiging, intimidatie, veroordeling, ziekte en schuld voor je zien vallen!