Iedereen heeft ondertussen het nieuws gehoord dat de regering strenge maatregelen genomen heeft om het coronavirus in te dijken. 

Als kerk zoeken we naar wat het beste is voor ons allemaal en voor de mensen rondom ons heen. Hoe kunnen we op een zorgzame manier met elkaar omgaan? We willen hierin ook onze verantwoordelijkheid nemen. 

We hebben met het oudstenteam het volgende beslist: 

De zondagdiensten gaan niet door. Een belangrijk advies van de overheid is om de samenkomst van grotere groepen te vermijden.  

Samenkomsten in kleine groepen zijn minder risicovol. De connectgroepen kunnen daarom wel blijven doorgaan. We vragen hierbij om de nodige voorzorgen te nemen: zieke mensen blijven thuis, geen kussen of handen geven, handen wassen, creëer wat ruimte zodat je niet te dicht op elkaar zit….. De connectgroepleiders mogen de beslissing nemen om wel of niet samen te komen. 
De bijbelstudie en bidstonde gaan in de week die komt niet door. 

Deze maatregelen gelden tot eind maart. Dan gaan we evalueren en kijken wat we verder moeten doen. Alle wijzigingen zullen op tijd gecommuniceerd worden. 
Dit zijn moeilijke beslissingen en gaat tegen onze natuur in van kerk-zijn: De verbinding met elkaar, samen aanbidden en voor elkaar bidden, samen leren…. 

Toch zijn we van mening dat we dit nu moeten doen. Naast het advies van de overheid hebben we ook adviezen gekregen van twee kerkverbanden. Dit ligt helemaal in deze lijn. 

We willen jullie aanmoedigen om de Heer te blijven zoeken en Hem te aanbidden. Onze hoop en vertrouwen is op Hem. 
Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw. (Psalm 91:2) 

Laten we bidden voor elkaar, voor onze gezinnen en families en ons land. Verschillende kerken (Nederland) houden de komende zondag online-diensten. Ook op de EO is er een aanbod. Hier vind je zeker iets wat je kan opbouwen. 
 

Blijf ook in contact met elkaar via telefoon, whatsapp, skype…..