“Down” maar niet “out”

Voordat je christen was, toen er iets verdrietig of slecht gebeurd was, huilde je tot je geen tranen meer had. Je hart was in stukken gebroken en je voelde je depressief en helemaal verslagen.

Als je christen bent geworden en er gebeurt iets met jou, mag je nog steeds huilen, maar je voelt je comfortabel binnenin. Je bent verdrietig naar buiten toe, maar je hart is niet zwaar. Je begrijpt niet waarom, maar diep in je, is er iets wat je opheft. Dat is het leven van Christus in jou!

Je kan niet compleet verdrietig zijn omdat Christus in jou de Vredevorst is (Jesaja 9: 6) die tegen jou zegt: “Vrede laat ik jou, mijn vrede, geef jou; Niet zoals de wereld die geeft, geef ik ze jou. Laat jouw hart niet ontsteld worden, en laat het niet bang zijn.”(Johannes 14:27)

Je kan je in een benarde situatie bevinden, maar Christus in jou is de weg, de waarheid en het leven (Johannes 14: 6), en Hij zegt tegen jou: “Het komt allemaal goed. Ik zal een uitweg voor jou geven.”

Je weet dat je niet verslagen bent, omdat Christus in jou de overwinning is (1 Korintiërs 15:57) en Hij zegt tegen jou: “Je vecht niet voor de overwinning, maar vecht vanuit de overwinning, want je hebt de overwinning in Mij al.”

Voordat je Christus kende, toen je depressief/down was, was je out. Maar als je nu down bent, ben je niet out, omdat Christus in jou de hoop van glorie is. (Kolossenzen 1:27) “Hoop” in de Bijbel betekent een duidelijke, positieve verwachting van het goede.

Dus Christus in jou is de positieve verwachting van een glorieus huwelijk! Christus in jou is de positieve verwachting van een glorieus gezin! Christus in jou is de positieve verwachting van glorieuze gezondheid! Christus in jou is de positieve verwachting van een glorierijk leven!

Christus in jou is de positieve verwachting van alle gloriën van God die aan jou is geopenbaard. Geen enkele omstandigheid waar je ooit in terecht komt, zal kunnen veroorzaken dat je door God vernietigd of verlaten wordt!