De connectgroepen zijn ontmoetingsmomenten: een veilige omgeving waar je jezelf kunt en mag zijn.
Iedereen wordt gestimuleerd deel te nemen aan een connectgroep van ca. 10-12 personen. Deze groepen worden gevormd rond thema’s en blijven een heel seizoen functioneren. Groepsleiders geven leiding aan de groep in onderwijs, lofprijs, bidden en delen.
Deze connectgroepen zijn belangrijk om elkaar te ondersteunen, te helpen en om van elkaar te leren. We geven elkaar ruimte om te groeien.