Zie God als een goede vader

Zijn vader zei tegen hem: Je bent altijd bij me en alles wat van mij is, is van jou. Lukas ...
Lees verder...

Het bloed van Jezus, jouw voortdurende reiniging.

Maar als we in het licht wandelen zoals Hij in het licht is, hebben we gemeenschap met elkaar en het ...
Lees verder...

Zie uw tekorten door het kruis

Dan voegt Hij eraan toe: Hun zonden en hun wetteloze daden zal ik niet meer onthouden. (Hebreeën 10:17) Toen ik een ...
Lees verder...

De niet te stoppen genade van God

Wanneer een topfunctionaris wordt aangeklaagd wegens corruptie of als een kerkleider wordt betrapt op het plegen van overspel, zal je ...
Lees verder...

Proclameer de dood van de Heer

Wanneer de kinderen van Israël in het Oude Testament een lam voor een brandoffer offerden terwijl ze tegenover een sterke ...
Lees verder...

Het leven onder het nieuwe verbond

Aan welke wetten refereerde God toen Hij zei: "Ik zal Mijn wetten in hun gedachten leggen en ze in hun ...
Lees verder...

God is jouw Abba Vader

Heb je je ooit gerealiseerd dat God nooit als "Vader" bekend was totdat Jezus naar de aarde kwam en Hem ...
Lees verder...

Hef lofliederen aan voor God

God wil dat wij wandelen als wijze mannen en vrouwen, en niet als dwazen (zie Efeziërs 5:15). Hij zal ons ...
Lees verder...

Wie zeg jij dat Jezus is?

Weet je dat hoe je Jezus ziet bepaalt wat je van Hem ontvangt? Als je Jezus als je genezer ziet, ...
Lees verder...

God straft jou niet meer voor jouw zonde

Sommige christenen geloven dat, hoewel je vergeving van zonden hebt ontvangen, je niet vrij bent van de straffen voor je ...
Lees verder...

Aan jou is alles mooi, niets ontsiert jouw schoonheid

Jezus vertelt ons, zijn bruid: "Aan jou is alles mooi, niets ontsiert jouw schoonheid (Hooglied 4:7)." Maar ons antwoord is ...
Lees verder...

Jouw zonden worden niet opgenomen

Ik heb ooit een stripboek gelezen dat liet zien hoe een man naar een vrouw verlangde, stierf aan een hartaanval ...
Lees verder...

Het belijden van uw rechtvaardigheid is God aangenaam

Telkens als je belijdt: "Ik ben de gerechtigheid van God in Christus", verheugt God, de Vader zich. Wanneer je belijdt ...
Lees verder...

Laat God van jou houden!

"Je moet God meer liefhebben! Je moet meer passie voor God hebben!" Je hebt waarschijnlijk dit soort prediking gehoord en ...
Lees verder...

Bedekt, beschermd en bevrijd

Toen de kinderen van Israël in de woestijn ronddoolden, leidde God hen door voor hen uit te gaan in een ...
Lees verder...

Geloof en leef vanuit het Nieuwe Verbond

1 Samuel 17:45 Ooit afgevraagd waarom twee mensen hetzelfde kunnen horen en toch heel verschillende antwoorden hebben? De ene maakt ...
Lees verder...

Gerechtigheid door…

Waar denk je dat gerechtigheid over gaat? Iets wat je doet of wat je bent? Juist doen of juist zijn? ...
Lees verder...

God ziet fantastische dingen in jou!

Beeld je even David in toen hij een herdersjongen was. Velen die hem in zijn pre-Goliath-dagen kenden, hadden zeer waarschijnlijk ...
Lees verder...

Vergeving is er voor degene die het niet verdient

Petrus vroeg de Heer hoe vaak hij zijn broer moest vergeven. Het antwoord van de Heer was eenvoudig: tot 70 ...
Lees verder...

Welzalig de man aan wie de Here de zonde niet toerekent.

Je bent vandaag gezegend omdat al jouw zonden in Christus vergeven zijn. God telt niet jouw zonden. In plaats daarvan ...
Lees verder...

Leven vanuit het Nieuwe Verbond

Welke wetten verwees God naar, toen Hij zei: 'Ik zal Mijn wetten in hun verstand leggen en in hun hart ...
Lees verder...

Je bent perfect in Gods ogen

God ziet u zonder gebrek, vlek of onvolmaaktheid, dus eer Zijn Woord en het voltooide werk van Zijn Zoon door ...
Lees verder...

Givt, vanaf september ook bij ons.

Het is niet meer vanzelfsprekend dat iedereen contant geld bij zich heeft, want bijna iedereen betaalt met de bankkaart. Maar ...
Lees verder...

Je bent een zoon/dochter en erfgenaam van God

Misschien hebben de volgende vragen de laatste tijd in je hoofd gespeeld: 'Als je christen bent, waarom ben je dan ...
Lees verder...

Veel beter dan van tevoren

God zegt in Zijn Woord dat je dubbele zegen voor jouw problemen zal ontvangen. Als de duivel je een probleem ...
Lees verder...

Heb je vandaag al een ‘love-break’ genomen?

Op jouw werkplek neem je waarschijnlijk koffiepauzes, lunchpauzes en zeker toiletpauzes. Waarom niet hetzelfde doen in je geestelijk leven - ...
Lees verder...

God houdt je vast

Het is makkelijk te zeggen: “Prijs de Heer! Hallelujah! ” in tijden dat alles goed gaat. Het is gemakkelijk om ...
Lees verder...

Rust in het midden van de storm

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, vernacht in de schaduw van de Almachtige. (...)Met zijn vleugels beschermt ...
Lees verder...

“Down” maar niet “out”

Voordat je christen was, toen er iets verdrietig of slecht gebeurd was, huilde je tot je geen tranen meer had ...
Lees verder...

Veroordeling is de wortel.

Als je een plant met zieke bladeren hebt, zou het dwaas zijn om de bladeren alleen te behandelen zonder de ...
Lees verder...

Alleen het bloed redt!

Op de nacht van het eerste Pascha waren veel van de Israëlieten waarschijnlijk angstig. Stel je voor dat een Israëliet ...
Lees verder...

God straft je niet…

Sommige christenen geloven dat, hoewel je vergeving  van zonden hebt, je niet vrij bent van de straffen van jouw zonden. Met andere ...
Lees verder...

Stap verder in Gods genade

Voor de Joden is Pinksteren een viering van het geven van Gods wet. Het vindt plaats 50 dagen na het ...
Lees verder...

Rust om overwinning te zien

" Zet U aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden onder uw voeten gelegd heb." Marcus 12:36 Velen van ons ...
Lees verder...

Houdt God van mij als ik zondig?

Ik hoorde een predikant van een grote kerk zijn gemeente vertellen, "God haat je, God is ziek van jou, God ...
Lees verder...

Zoals Jezus voor God is, ben jij ook.

Wanneer een Israëliet een dier als zijn zondoffer brengt, legt hij zijn hand erop voordat hij het doodt. (Leviticus 4: ...
Lees verder...

God zal jou nooit de rug toekeren

Gedurende zes hele uren, hing de Zoon van God tussen hemel en aarde. Op het hoogtepunt van zijn lijden aan ...
Lees verder...

Zie de Heer en Zijn Leger aan jouw zijde.

Maar hij (Elisa) zeide: “Vrees niet, want zij, die bij ons zijn, zijn talrijker dan zij, die bij hen zijn.” ...
Lees verder...

Zie God als een goede Vader

Lucas 15:31 'Maar jongen', zei de vader, 'jij en ik zijn altijd samen. Alles wat van mij is, is van ...
Lees verder...

Gerechtigheid is een geschenk

Als de dood heeft geheerst door de overtreding van één mens, is het des te zekerder dat allen die de ...
Lees verder...

Als je Jezus hebt, heb je alles.

Als God ons Jezus gaf, gaf Hij ons niet alleen Zijn lieveling, maar ook al de rest. We zijn echt ...
Lees verder...

Paasviering

Op zondag 16 april willen we opnieuw onze deuren wagenwijd openzetten om je te verwelkomen in onze Paasviering. Het wordt ...
Lees verder...

Zijn liefde voor ons (Matt 8:20)

En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen ...
Lees verder...

Meer dan overwinnaars (Rom 8:37)

Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. De zon schijnt op elk ...
Lees verder...

Welkom op onze nieuwe website

Welkom op onze nieuwe website van Grace Family Church - kerk voor iedereen. Deze website is nog volop in opbouw ...
Lees verder...