Elke zondag om 10u (met Avondmaal)

Onze zondagdiensten beginnen met lofprijs en aanbidding. Aanbidding is iets dat lastig valt uit te leggen. Het is een uiting van verwondering. Het is uiting geven aan respect en eer voor wie Jezus is en wat Hij deed door aan het kruis te sterven en te verrijzen uit het graf. Het is Hem eren met lofprijs omdat hij nu in de hemel de hoogste plaats van alle macht en gezag heeft. Muziek en zang zijn enorme hulpmiddelen om te aanbidden. De zondagdiensten hebben een open en hartelijke sfeer, waar mensen zich veilig weten om deze aanbidding in expressies vorm te geven. Er is ook ruimte voor persoonlijke getuigenissen over wat Jezus door de Heilige Geest doet in het leven van elke dag.