Aan jou is alles mooi, niets ontsiert jouw schoonheid

Jezus vertelt ons, zijn bruid: “Aan jou is alles mooi, niets ontsiert jouw schoonheid (Hooglied 4:7).” Maar ons antwoord is meestal: “Ik? Alles mooi? Niets ontsiert mij? Je kent me niet, Heer! ‘

Denk je echt dat God je niet kent?

God ziet de werkelijkheid zoals niemand anders het ziet. Hij ziet de volmaaktheid van het voltooide werk van Zijn Zoon in jouw leven. Door één offer aan het kruis, heeft Jezus je voor altijd perfect gemaakt! (Hebreeën 10:14) Je bent de gerechtigheid van God in Christus geworden. (2 Korinthiërs 5:21) En je zult nooit een gebrek vinden in deze gerechtigheid.

Dus God wil dat je jezelf rechtvaardig ziet – vlekkeloos in Christus. Wees elke dag bewust van je gerechtigheid in Christus. Zeg: “Ik ben de gerechtigheid van God in Christus. Er is geen vlek op mij die Hij niet heeft afgewassen met Zijn bloed.” Wanneer je dat doet, erken je Jezus en Zijn volbrachte werk.

Als je je bewust bent van je zonden, dan eer je het werk van Christus niet. Je zou kunnen denken dat je nederig of heilig bent door zondebewust te zijn. Maar weet je dat de Bijbel zondebewustzijn een ‘slecht geweten’ noemt?

Hebreeën 10: 21-22 vertelt ons dat, aangezien we Jezus als onze Hogepriester hebben, “laten we God naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu is hart gereinigd is en van een slecht geweten bevrijd is.” Wat bedoelt de schrijver van Hebreeën met “een slecht geweten”? Als je het begin van hetzelfde hoofdstuk leest, zul je merken dat hij het heeft over een “bewustzijn van zonden”. (Hebreeën 10: 2) Paulus noemt het een “gebrandmerkt geweten”. (1 Timotheüs 4: 2) Het Griekse woord voor “gebrandmerkt” hier is kauteriazo, en het betekent een ​​eeuwig bewustzijn van zonde met je meedragen.

Draag daarom geen slecht geweten met je mee. Je leven van zonden is al volledig gestraft in het lichaam van Jezus aan het kruis. Wees je bewust van je perfectie en gerechtigheid in Christus. Vanwege wat Jezus voor jou heeft gedaan, kun je vrijmoedig verklaren: “Ik ben helemaal mooi. Niets ontsiert mijn schoonheid!”