Proclameer de dood van de Heer

Wanneer de kinderen van Israël in het Oude Testament een lam voor een brandoffer offerden terwijl ze tegenover een sterke vijand stonden, behaalden ze de overwinning. Bijvoorbeeld, in 1 Samuël …

Het leven onder het nieuwe verbond

Aan welke wetten refereerde God toen Hij zei: “Ik zal Mijn wetten in hun gedachten leggen en ze in hun hart schrijven”? Hij verwees zeker niet naar de Tien Geboden, …

God is jouw Abba Vader

Heb je je ooit gerealiseerd dat God nooit als “Vader” bekend was totdat Jezus naar de aarde kwam en Hem als zodanig openbaarde? In zijn gebed tot zijn Vader zei …

Hef lofliederen aan voor God

God wil dat wij wandelen als wijze mannen en vrouwen, en niet als dwazen (zie Efeziërs 5:15). Hij zal ons niet vertellen om in wijsheid te wandelen zonder ons te …

Wie zeg jij dat Jezus is?

Weet je dat hoe je Jezus ziet bepaalt wat je van Hem ontvangt? Als je Jezus als je genezer ziet, zul je genezing ontvangen. Als je Jezus als je toevlucht …

Laat God van jou houden!

“Je moet God meer liefhebben! Je moet meer passie voor God hebben!” Je hebt waarschijnlijk dit soort prediking gehoord en hebt misschien zelfs je best gedaan om God lief te …