Over ons

We zijn een eigentijdse kerk midden in de wereld die vanuit de brede rijke genade van God mensen aanmoedigt Jezus Christus te leren kennen, God te aanbidden, te groeien in geloof en te groeien naar elkaar toe als een familie.

Geschiedenis

Grace Family Church – kerk voor iedereen, is de naam van de Evangelische christengemeente in Woesten. Deze evangelische kerk is ongeveer 30 jaar geleden ontstaan doordat enkele christenen het verlangen hadden zo nauw mogelijk volgens de Bijbel samen te komen. Zij kochten na een paar jaar het leegstaande café de “herberg in de wildeman” als een open huis voor iedereen. Door de jaren heen is onze geloofsgemeenschap mee veranderd in de tijd: Er is ruimte gekomen voor moderne expressies (muziek, zang, etc.); in de prediking wordt de nadruk gelegd op het hart van God en Jezus dat uitgaat naar alle mensen, wie ze ook zijn en wat ze gedaan mogen hebben; een Herberg zijn voor mensen in nood is nog sterker vormgegeven. Vandaag beleven elke zondag een groep van meer dan 100 mensen (jong en oud) als een familie hun geloof.

Visie

We willen een geloofsgemeenschap uitbouwen voor alle mensen waar iedereen welkom is zoals hij/zij is, gelovigen of nog-niet-gelovigen en die gericht is op aanbidding en lofprijzing van God. Door een ontmoeting met Jezus ontvangen mensen vergeving en heling.
We geven de Heilige Geest de kans om ons te leiden waardoor het koninkrijk van God in en door ons zichtbaar wordt.

Laatste nieuws

Proclameer de dood van de Heer

Wanneer de kinderen van Israël in het Oude Testament een lam voor een brandoffer offerden terwijl ze tegenover een sterke vijand stonden, behaalden ze de overwinning. Bijvoorbeeld, in 1 Samuël …

Het leven onder het nieuwe verbond

Aan welke wetten refereerde God toen Hij zei: “Ik zal Mijn wetten in hun gedachten leggen en ze in hun hart schrijven”? Hij verwees zeker niet naar de Tien Geboden, …

God is jouw Abba Vader

Heb je je ooit gerealiseerd dat God nooit als “Vader” bekend was totdat Jezus naar de aarde kwam en Hem als zodanig openbaarde? In zijn gebed tot zijn Vader zei …

Enkele leuke weetjes...
37
Geposte artikels
116
Facebook likes