Over ons

We zijn een eigentijdse kerk midden in de wereld die vanuit de brede rijke genade van God mensen aanmoedigt Jezus Christus te leren kennen, God te aanbidden, te groeien in geloof en te groeien naar elkaar toe als een familie.

Geschiedenis

Grace Family Church – kerk voor iedereen, is de naam van de Evangelische christengemeente in Woesten. Deze evangelische kerk is ongeveer 30 jaar geleden ontstaan doordat enkele christenen het verlangen hadden zo nauw mogelijk volgens de Bijbel samen te komen. Zij kochten na een paar jaar het leegstaande café de “herberg in de wildeman” als een open huis voor iedereen. Door de jaren heen is onze geloofsgemeenschap mee veranderd in de tijd: Er is ruimte gekomen voor moderne expressies (muziek, zang, etc.); in de prediking wordt de nadruk gelegd op het hart van God en Jezus dat uitgaat naar alle mensen, wie ze ook zijn en wat ze gedaan mogen hebben; een Herberg zijn voor mensen in nood is nog sterker vormgegeven. Vandaag beleven elke zondag een groep van meer dan 100 mensen (jong en oud) als een familie hun geloof.

Visie

We willen een geloofsgemeenschap uitbouwen voor alle mensen waar iedereen welkom is zoals hij/zij is, gelovigen of nog-niet-gelovigen en die gericht is op aanbidding en lofprijzing van God. Door een ontmoeting met Jezus ontvangen mensen vergeving en heling.
We geven de Heilige Geest de kans om ons te leiden waardoor het koninkrijk van God in en door ons zichtbaar wordt.

Laatste nieuws

Zie uw tekorten door het kruis

Dan voegt Hij eraan toe: Hun zonden en hun wetteloze daden zal ik niet meer onthouden. (Hebreeën 10:17) Toen ik een jonge christen was, las ik een blaadje getiteld “Dit was …

De niet te stoppen genade van God

Wanneer een topfunctionaris wordt aangeklaagd wegens corruptie of als een kerkleider wordt betrapt op het plegen van overspel, zal je waarschijnlijk de frase “uit genade gevallen” over hen horen gebruiken. …

Proclameer de dood van de Heer

Wanneer de kinderen van Israël in het Oude Testament een lam voor een brandoffer offerden terwijl ze tegenover een sterke vijand stonden, behaalden ze de overwinning. Bijvoorbeeld, in 1 Samuël …

Enkele leuke weetjes...
37
Geposte artikels
116
Facebook likes